Denna hemsida är inaktuell! 


Gå till www.hembygd.se/alltidhult 

 


 Under 2019 kommer skolan att genomgå renovering. 

 Vi pausar därför uthyrningen, och vi låter också stipendiet vila.