Alltidhults Intresseförening har till uppgift att tillvarata gemensamma intressen för Alltidhults by och gamla skolrote. Bl a bedriver man kulturell verksamhet i orten och ansvarar för Alltidhults gamla skola, vilken är byggnadsminne sedan 2005. Föreningen har också en roll som byaförening och driver aktuella frågor om landsbygdsutveckling, turism och kultur.

Föreningen är medlem i Blekinge Hembygdsförbund samt i Kommunbygderådet i Olofström.

I Alltidhults skola gick nobelpristagaren Harry Martinson under ett skolår, och författaren Sven Edvin Salje skrev här sin första roman i Lovängssviten.

Skolans lärarbostad är till uthyrning under sommarhalvåret, och den ingår också i ett stipendium som årligen delas ut av föreningen, se menyn ovan. Stipendiet kan sökas av konstnärer som här kan få tillbringa ett par sommarveckor i inspirerande miljö.

 

HMomslag LBRath SaljeOmslag