SnapphaneSepiaI Alltidhult har det bott människor i bortåt fem-sexhundra år. Under 1600-talet, i övergången mellan danskt och svenskt, var Alltidhultsbonden Jon Gets söner inblandade i ett dramatiskt snapphaneöverfall och efterlysta för mord. På 1700-talet kom den blåblodiga Dorothea Klug med sin familj till Alltidhult, en släkt som fortfarande lever kvar i byn. Vid laga skiftet på 1800-talet hade byn vuxit till fem gårdar och tre-fyra torp.

Skolan, som är en av landets äldsta, startade 1844 och tog emot elever inte bara från Alltidhult utan också från de omkringliggande byarna Boafall, Baggeboda och Gillesnäs. Sin befolkningsmässiga topp hade Alltidhult runt 1860, då här bodde cirka etthundra personer.

I den lilla ån som förbinder Raslången med Halen, fanns det under flera sekler en kvarn, men den är borta sedan 70-80 år tillbaka. Vattenkraften nyttjades också för att driva en såg under första halvan av 1800-talet.

I Alltidhults skola gick nobelpristagaren Harry Martinson under skolåret 1913/14, och författaren Sven Edvin Salje, vars då blivande hustru Gertrud var lärare här, skrev här sin första roman i Lovängssviten.

Skolverksamheten lades ner 1943. Sedan många år ägs och drivs anläggningen som hembygdsgård av Alltidhults Intresseförening. År 2005 blev skolan byggnadsminnesförklarad.

skolklass AlgotHuldaSepia